Σύστημα 70mm AD (Σύστημα Περιμετρικής Στεγάνωσης)

system 70mm Uf 1,1

KBE-System-70mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σύστημα 70mm AD κουφωμάτων της KBE, με εξαιρετικά πρωτοποριακή σχεδίαση κατέκτησε εύκολα την αγορά. Χάρη στα ενσωματωμένα λάστιχα στεγάνωσης [P.C.E] και στους πέντε θαλάμους του, υπερίσχυσε γρήγορα, προδιαγράφοντας την πορεία που θα ακολουθήσει το κούφωμα στο μέλλον.

 

 

 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Σύστημα κάσσας και φύλλου με βάθος 70 χιλιοστών και τεχνολογία 5 Θαλάμων

• Δυο οπτικές επιλογές στα Φύλλα με φύλλο ημισκοτίας και ίσιο

• Επιλογή χρώματος στα ελαστικά μαύρο η και ανοιχτό γκρι

• Επιλογή χρώματος από την βασική Γκάμα χρωμάτων της Renolit

• Τιμές Θερμοδιαπερατότητας 1,3W/mK