Σύστημα 70mm AD (Σύστημα Περιμετρικής Στεγάνωσης)

                  Το σύστημα 70mm AD κουφωμάτων της KBE, με εξαιρετικά πρωτοποριακή σχεδίαση κατέκτησε εύκολα την αγορά. Χάρη στα ενσωματωμένα λάστιχα στεγάνωσης [P.C.E] και στους πέντε θαλάμους του, υπερίσχυσε γρήγορα, προδιαγράφοντας την πορεία που θα ακολουθήσει το κούφωμα στο μέλλον.